Zwolnienie dla usług informatycznych na podstawie art. 43 ust. 13 VATU

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10.12.2013 r., FSK 1399/12

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226