Zbycie składników majątkowych jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Wyrok NSA z 3.8.2017 r., II FSK 3183/16

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179