Zbycie nieruchomości przez spadkobiercę na podstawie umowy przyrzeczonej

Wyrok WSA w Łodzi z 28.2.2019 r., I SA/Łd 790/18

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 3142