Zażalenie nie konwaliduje wadliwego doręczenia postanowienia. Glosa do uchwały NSA (7) z 3.3.2022 r., I FPS 4/21

dr Maciej Kiełbowski
Autor jest doktorem nauk prawnych w zakresie nauk prawnych o administracji, adwokatem, partnerem w kancelarii Wardyński i Wspólnicy odpowiedzialnym za praktykę prawa publicznego oraz zajmującym się sporami administracyjnymi i gospodarczymi, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych (monografia, rozdziały w publikacjach zbiorowych, artykuły, glosy, omówienia) oraz przeszło stu artykułów popularyzujących wiedzę prawniczą oraz artykułów tudzież wypowiedzi prasowych
DOI: 10.32027/MOPOD.22.3.10
A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248