Zawinione niezgłoszenie wniosku o upadłość w wyznaczonym przepisem czasie

Wyrok NSA z 12.12.2018 r., II FSK 1972/18

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 11/2019
Liczba tekstów: 2981