Zastosowanie wobec członka zarządu solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki

Wyrok NSA z 14.5.2019 r., II FSK 1832/17

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179