Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% na podstawie art. 41 ust. 11 VATU w związku z eksportem pośrednim towaru...

...o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b) VATU, w ramach transakcji łańcuchowej wymaga posiadania dokumentów potwierdzających jednoznacznie i w sposób niebudzący wątpliwości wywóz towarów

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248