Zastosowanie interpretacji indywidualnej przy zmianie formy prawnej

Wyrok NSA z 25.8.2020 r., II FSK 2023/18

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 12/2020
Liczba tekstów: 3120