Zasada lex retro non agit a prawo podatkowe

Wyrok WSA w Warszawie z 7.7.2004 r., III SA 948/03

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226