Zapłata odsetek za zwłokę od zaległości VAT w przypadku korekty

Wyrok WSA w Łodzi z 12.3.2020 r., I SA/Ld 786/19

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248