Zapewnienie zakwaterowania zleceniobiorcom

Wyrok NSA z 18.10.2019 r. II FSK 3659/17

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3026