Zaliczenie odpisów amortyzacyjnych do kosztów przekształconej spółki

Wyrok NSA z 9.7.2019 r., II FSK 2441/17

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3026