Zaliczenie nadwyzki VAT na poczet zobowiązań w podatkach lokalnych

Wyrok NSA z 20.1.2012 r., I FSK 577/11

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179