Zaliczenie kwoty ugody za wadliwe wykonanie usługi do kosztów podatkowych

Wyrok WSA w Łodzi z 26.8.2020 r., I SA/Łd 190/20

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131