Zaliczenie do kosztów wyżywienia w podróży służbowej

Wyrok WSA w Warszawie z 5.11.2015 r., III SA/Wa 3985/14

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 3191