Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wartości nominalnej wierzytelności z tytułu niezapłaconych odsetek

Wyrok NSA z 27.3.2019 r., II FSK 1112/17

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 3191