Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty zapłaconej ugody sądowej

Wyrok WSA w Białymstoku z 1.7.2020 r., I SA/Bk 223/20

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226