Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty udokumentowanej jako nieściągalna

Wyrok NSA z 10.3.2020 r., II FSK 830/18

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131