Zaliczenie do kosztów odszkodowania wypłaconego w wyniku ugody sądowej

Wyrok NSA z 17.11.2015 r., II FSK 2565/13

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 11/2019
Liczba tekstów: 2981