Zaliczenie do kosztów nieściągalnych długów

Wyrok NSA z 28.9.2017 r., II FSK 2624/15

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3026