Zaliczenie do kosztów kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania usługi

Wyrok WSA w Kielcach z 30.1.2020 r., I SA/Ke 462/19

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248