Zakwaterowanie dla zleceniobiorców jako przychód w PIT

Wyrok NSA z 13.8.2019 r., II FSK 2904/17

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 3142