Zakup miediów – wspólnota mieszkaniowa

Wyrok WSA w Warszawie z 4.3.2009 r., III SA/Wa 2597/08

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3026