Zachowanie prawa do odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach tzw. ulgi na badania i rozwój, jeżeli koszty te zostały uwzględnione przy kalkulowaniu wysokości wynagrodzenia podmiotu korzystającego ze wskazanej ulgi

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 6/2019
Liczba tekstów: 2922