Wystawienie faktur korygujących „do zera” w związku z koniecznością zwrotu wynagrodzenia za świadczenie usług

Wyrok WSA w Poznaniu z 17.4.2019 r., I SA/Po 149/19

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 11/2019
Liczba tekstów: 2981