Wystąpienie wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną a przychód po stronie wspólników pozostających w spółce

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Warszawie z 27.2.2017 r., 1462-IPPB1.4511.28.2017.1.KS

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 3087