Wyposażenie w kapitał zakładu położonego za granicą

Wyposażenie w kapitał zakładu położonego za granicą

Marcin Jamroży
Dr Marcin Jamroży jest adiunktem w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz partnerem w Rödl & Partner
A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 12/2020
Liczba tekstów: 3120