Wypłata przez spółkę osobową na rzecz wspólnika środków pieniężnych tytułem zmniejszenia udziału jako przychód

Wyrok NSA z 8.1.2020 r., II FSK 394/18

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 12/2020
Liczba tekstów: 3120