Wypłata należności ujętych w katalogu art. 21 PDOPrU oraz art. 29 PDOFizU przez zagraniczny zakład polskiego rezydenta na rzecz nierezydenta posiadającego siedzibę w kraju położenia zakładu

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226