Wynajem letniego apartamentu nie jest działalnością gospodarczą

Wyrok WSA w Gdańsku z 16.9.2014 r., I SA/Gd 688/14

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 3142