Wynagrodzenie za prawo do korzystania ze znaku na podstawie umowy licencyjnej jako koszt uzyskania przychodów

yrok WSA w Warszawie z 27.3.2019 r., III SA/Wa 1489/18

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 3067