Wyłączny lub dominujący cel poniesienia wydatków kryterium rozstrzygającym o reprezentacji

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204