Wyłączenie od podatku przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7.3.2018 r., II FSK 576/161

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3026