Wykonywanie czynności doradztwa podatkowego bez uprawnień

Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z 18.4.2014 r., VI Ka 1224/13

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 3067