Wyjazd naukowy jako podróż służbowa

Wyrok NSA z 2.8.2017 r., II FSK 1892/15

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179