Wyjaśnienia przed organem skarbowym a tajemnica medyczna

Wyrok NSA z 4.3.2016 r., II FSK 1452/14

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 11/2019
Liczba tekstów: 2981