Wydatki związane z planowaną inwestycją jako koszt uzyskania przychodu

Wyrok WSA w Krakowie z 10.5.2011 r., I SA/Kr 564/11

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248