Wydatki reprezentacyjne

Wyrok NSA z 28.10.2015 r., II FSK 2141/13

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 9/2019
Liczba tekstów: 2961