Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a koszty uzyskania przychodów

Wyrok NSA z 21.6.2005 r., FSK 1811/04

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179