Wydatki na poczet składek na obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokata ponoszone przez kancelarię

Wyrok NSA z 18.4.2019 r., II FSK 1275/17

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 10/2019
Liczba tekstów: 2970