Wydatki na nabycie usług niematerialnych jako koszty ogólne

Wyrok NSA z 23.1.2020 r., II FSK 1750/19

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 11/2020
Liczba tekstów: 3109