Wydanie rzeczy a przeniesienie własności

Wyrok WSA we Wrocławiu z 15.2.2010 r., I SA/Wr 1663/09

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248