Wiążąca informacja stawkowa w świetle zmian obowiązujących od 1.1.2021 r. – rozważania de lege lata

Filip Stradomski ORCID: 0000-0003-1172-3362
Autor jest doktorantem w Katedrze Prawa Administracyjnego i Prawa Administracyjnego Gospodarczego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
DOI: 10.32027/MOPOD.21.2.2
A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248