WDT dostawa towaru w przypadku magazynowania w innym kraju

Wyrok NSA z 21.9.2018 r., I FSK 1500/16

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 3016