Warunki odmowy zwrotu VAT

Wyrok WSA w Łodzi z 16.12.2021 r., I SA/Łd 721/21

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 3214