Wartość rynkowa nieruchomości w rozumieniu ustawy o opłacie skarbowej

Wyrok NSA z 29.9.2005 r., FSK 2247/04

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179