Wartość początkowa nieruchomości będącej przedmiotem najmu

Wyrok NSA z 25.3.2014 r., II FSK 874/12

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226