VAT wynikający z błędnie wystawionej faktury

Wyrok NSA z 30.1.2009 r.,I FSK 1658/07

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3026