VAT - wykładnia pojęcia "otrzymanie towaru"*

Wyrok NSA

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237