VAT – warunki konstytucyjności rozporządzenia

Wyrok NSA z 24.10.2006 r., I FSK 112/06

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237